Styrelsen

Här kan du läsa om vad kårstyrelsen gör, du kan även hitta styrelsens protokoll här till vänster.

Vad är det som händer på ett kårstyrelsemöte?

  • På ett kårstyrelsemöte går vi igenom vad som hänt i kåren sedan förra mötet
    och om det är någonting vi ska lära oss från det så att vi kan bli bättre
  • Vi går igenom vad som händer framöver på de olika avdelningarna och grupperna
  • Vi går också igenom vad som händer utanför kåren som påverkar oss, både i distriktet och på riksnivå
  • En viktig del av kårstyrelsens arbete är att hålla koll på kårens ekonomi
    och att se til att vi har tillräckligt med ledare

När har kårstyrelsen möten?

Styrelsen har möten i månaden, tid och plats för mötena finns i kårkalendern.