Kårstämma 2019-09-19 kl. 19.00

Här finns handlingarna!

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Motioner