Kerstin Landelius

Kerstin är vår kårkassör och medlemsregistrerare.

Titel: Kårkassör, Ansvarig för kölista, Ansvarig för Scoutnet, Styrelseledamot

E-post: kerstin.landelius@telia.com

Telefon: 08-766 04 11