Stipendium till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Kåren har, med anledning av det stora intresset att åka till världsscoutjamboreen i Japan 2015 beslutat att kårens fond, Kårsells fond, kommer att bidra med stipendiemedel till deltagare (14-17 år när jamboreen börjar) och IST(18+ när jamboreen börjar). 

För att söka stipendium ska man skriva en ansökan som innehåller

  • Ditt namn
  • Hur länge du har varit med i Scouterna
  • Hur länge du har varit medlem i kåren
  • Vilka roller du har/du haft i kåren
  • Vad du förväntar dig att få ut ur WSJ
  • Vilken nytta kåren kan ha av ditt deltagande på WSJ
  • Hur du ska redovisa/ förmedla nyttan när du kommit hem
  • Kontonummer samt clearingnummer som du vill ha stipendiet insatt på

Ansökan ska därefter skickas till Kerstin Landelius (kerstin.landelius@telia.com) som kommer att sammanställa och lämna vidare till vår oberoende stipendiekommitté. Den består av tre före detta ordförande (Olle Hult, Sören Eriksson och Björn Dietmann) som ingendera har någon närstående som kommer att åka på lägret.

Storleken på stipendiet kommer att först och främst bero på hur många som söker stipendium (vi har avsatt ett fast belopp) och i vilken grad de är aktiva i vår kår. Stipendiekommittén kommer att rådgöra och avgöra den %-sats av lägeravgiften som stipendiet kommer att utgöra. Ju aktivare man varit desto större %-sats får man. Kravet för att få söka är att man varit aktiv i vår kår någon gång under de tre senaste åren.

Ansökan till stipendiet är öppen till och med den 30 augusti och kommittén kommer därefter att meddela hur bidragen fördelas den 20 september. (Själva ansökan till WSJ 2015 är öppen till och med den 30 sep 2014).