Spårarna 8-9 år

Spårarscouter är åtta till nio år. I den här åldern har barnen fått ganska god kontroll över sin kropp, som har blivit betydligt starkare och mer koordinerad än i förskoleåldern. I Scouterna har spårarna fått upp spåret på något nytt och vågar sig därför utanför hemmiljön med stort mod och med upptäckarglädje. I Scouterna lär vi oss bäst genom att göra.

alder-sparare

Med kompisarna i Scouterna får de göra saker på riktigt i sitt rätta sammanhang. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med ett tydligt stöd av vuxna. De skapar kontakter utanför skola och familj, med jämnåriga, äldre och vuxna genom Scouterna. Spårarna utvecklas och får allt lättare att reflektera över vad de varit med om och vad som har hänt. Fantasin sprudlar och genom läger och äventyr är det lätt att leva sig in i andra världar. När det är dags att gå vidare mot upptäckarna är spårarna redo för större utmaningar.

När du börjar i spårarna kan du vara beredd på äventyr redan från första dagen!

 

I kåren har vi två spåraravdelningar; Dykarna på tisdagar och Sälarna på torsdagar.

Nedan hittar ni även terminsscheman.