Motioner till Kårstämman

När:
11 september, 2016 kl. 12:00
2016-09-11T12:00:00+02:00
2016-09-11T12:30:00+02:00

Motioner till stämman kan lämnas in av alla medlemmar. De skall vara styrelsen tillhanda via mail till info@lbr.nu senast 11 september kl. 12.00. Aktuella handlingar kommer att läggas upp på kårens hemsida senast en vecka före stämman.
Kårstämman är kårens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rösträtt.